presentem les propostes inicials pel programa municipal