Aturem la draga: PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL

NOTA DE PREMSA CUP MARESME-BARCELONÈS NORD

Aturem la draga: PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL.

Des de la  CUP del MARESME-BARCELONÈS NORD fem pública la nostra oposició al nou pla d’actuacions al litoral del Maresme tant pel seu contingut com per les formes en què s’ha iniciat. En aquest sentit denunciem que després de mig segle d’intervencions nefastes per a la costa ( ports esportius mal ubicats, sobreexplotació i impermeabilització de les conques hidrogràfiques, regressió dels alguers, etc) i tantes dècades de fracassos en la política de regeneració de platges es torni a optar per una decisió basada fonamentalment en l’extracció de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral amb la construcció d’espigons obviant una visió global de la problemàtica que també tingui en compte les aportacions de sediments de la conca de la Tordera i de les rieres i altres aspectes de la globalitat dels sistemes naturals.

El projecte – a 15 anys vista-  d’actuacions previstes al Pla no ha estat participat pels sectors més afectats (pescadors, càmpings, usuaris de les platges) ni té la visió pluridisciplinària  imprescindible per part de tècnics (ambientòlegs, biòlegs, urbanistes) arrelats a la comarca ni de la societat civil organitzada.

Per tot això exigim la moratòria del projecte i l’inici d’un procés participatiu, per aquest motiu cridem la societat civil, entitats i organitzacions polítiques a donar suport a la creació d’una Plataforma en Defensa del Litoral, i a assistir a l’acte que celebrarem aquest diumenge a Arenys de Mar a les 12 h. al Calisay on els ponents (biòlegs, pescadors, propietaris de càmping i activistes) exposaran les raons de la nostra oposició i es proposarà la creació de la Plataforma (cartell adjunt).

 

Arenys de Mar, 22 de juny de 2015

Aturem la draga: PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ DEL LITORAL